Рівненська міська рада

Виконавчий комітет

Управління освіти

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 52

фізкультурно-оздоровчого напрямку

НАКАЗ

ДНЗ № 52

10 жовтня 2016р.                                                        №-79-осн.

Про створення комісії

щодо прийняття

благодійної допомоги у ДНЗ № 52

у 2016-2017н.р.

На виконання ст.38 п.3 Закону України «Про дошкільну освіту»від 11.07.2001 № 2628-III,Закону Україну «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

 Від 05.07.2012 № 5073-IV,на виконання Постанови КМУ «Про затвердження Порядку отримання  благодійних(добровільних)внесків і пожертвід юридичних та фізичних осіб бюджетним установам і закладам освіти, охорониздоров’я,соціального захисту, культури,науки,спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування від 04.08.2000 № 1222,згідно п.5.1.Примірного положення про батьківські комітети, (раду)дошкільного навчального закладу,затвердженогонаказом МОН,молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 та з метою залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу,раціонального використання благодійних та спонсорських  внесків,запобіганню корупційним проявам у ДНЗ № 52,

 

                                                 НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію щодо прийняття благодійної допомоги у ДНЗ № 52 у складі:

-ЗахарчукР.В.,голова Ради ДНЗ № 52-голова комісії;

-ЗажицькаГ.М., голова громадської організації «Сяйво дитинства» - член комісії;

-Приймачок Л.А.,заступник завідувача з господарства-член комісії;

-КугайЛ.В.,голова Піклувальної ради ДНЗ № 52-член комісії;

-ДедюхінаЮ.О.,голова батьківського комітету ДНЗ № 52-член комісії.

2.Членам комісії та членам батьківських комітетів вікових груп:

2.1.Подавати акти передачі матеріальних цінностей з метою їх оприбуткування.

До 10 числа кожного місяця.

2.2.Проводити звіт про використані благодійні та спонсорські внески.

1 раз в півріччя.

    2.3.Оприлюднювати інформацію про використання благодійних та спонсорських  внесків у батьківських куточках.

1 раз в півріччя.

3.Встановити термін повноваження комісії на один рік.

4.Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 52                                         С.М.Стасюк

 

З наказом ознайомлені:

Захарчук Р.В.

Зажицька Г.М.

Приймачок Л.А.

Кугай Л.В.

Дедюхіна Ю.В.