Фізкультурно-оздоровча сторінка

 Наумець Наталія Андріївна

Освіта вища

Педагогічне кредо:“Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, а жодні ліки в світі не можуть замінити фізичних  вправ”   (Анджело Моссо)

Життєве кредо:"Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки"

 

   Літо – чудова пора для фізичного розвитку, загартування та оздоровлення дітей. Завдяки своїм сприятливим погодним умовам і широкому спектру застосування природних факторів розкриває великі можливості для проведення відповідної роботи, яка передбачає правильну організацію та активізацію рухової діяльності дітей, надання їй оздоровчої спрямованості, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасне використання оздоровчо-профілактичних засобів.

   Успішному розв’язанню цих завдань в умовах освітнього процесу дошкільного навчального закладу сприяли:

   - неформальний підхід до організації розпорядку дня, звільнення педагогів від зайвих вказівок, інструкцій, надмірних регламентацій, надання їм свободи вибору форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої роботи, що сприяло налагодженню позитивного емоційного контакту між педагогом і дітьми;

Фізичний розвиток дитини - важлива функція ДНЗ №52 фізкультурно-оздоровчого напрямку. Сьогодні йдеться мова в програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (за якою працює ДНЗ) вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому. Він передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин.

            В нашому ДНЗ ми багато зробили для повноцінного фізичного розвитку кожного малюка.

            Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу - створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

            Фізкультурні заняття - найефективніша форма оптимізації рухового режиму в ДНЗ. Тривалість фізкультурних занять в дошкільних групах подовжуємо: в першій молодшій групі - 15-20 хв., в другій молодшій групі - 20-25 хв., в середній групі - 25-30 хв., в старшій групі 30-40 хв. Найоптимальнішим є фізкультурне заняття, побудоване за типовим планом: вступна, основна, заключна частини.  

            В молодших та середніх групах активно впроваджуємо авторську методику фізичного виховання М.Єфименка. І хоча наш педагогічний колектив упродовж багатьох років активно використовував цю технологію, все ж таки ми повернулися до оновленої методики фізичного розвитку дошкільників за Е.Вільчковським у старших групах, яка передбачає проведення фізкультурних занять з активним використанням різних здоров'язбережувальних технологій.

Ранкова гімнастика проводиться з 815 до 835 год. Комплекси ранкової гімнастики добираємо так, щоб різні види гімнастичних вправ поступово охоплювали всі великі та дрібні м'язи, а напруга в них постійно збільшувалася, переходила від однієї групи м'язів до іншої, створюючи в організмі дитини оптимальні навантаження. Тому ранкову гімнастику починаємо з динамічних рухів: різновидів ходьби, бігу, підстрибувань, які виконуються в помірному темпі з переходом на середній і швидкий. Потім діти виконують загальнорозвивальні вправи - для розвитку м'язів верхніх кінцівок і лопаткової ділянки, м'язів спини, живота, нижніх кінцівок. Для розвитку гнучкості хребта та зміцнення його м'язів, зняття напруження та втоми іноді виконуємо вправи з вихідного положення лежачи - з різними рухами тулуба, рук і ніг.

Особливу увагу приділяємо сьогодні організації фізкультурно-оздоровчих прогулянок у різні пори року. Такі інноваційні прогулянки проводимо у першій половині дня 1 раз на тиждень у ті дні, коли немає заняття з фізкультури. На таких прогулянках використовуємо різні оздоровчі технології в поєднанні з фізкультурними складовими з метою фізичного розвитку дітей, поліпшення тренованості організму, підвищення його захисних реакцій й опірності шкідливим факторам.

 

            Особливої підготовки потребує організація пішохідного переходу (дитячий туризм, заняття-похід), тривалість якого: 15-20 хв. в один бік в другій молодшій групі, 20-25 хв. - в середній групі, 25-30 хв. - в старшій групі. Не можна підміняти пішохідні переходи  цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого закладу.

            Інноваційні види фізкультурних занять:

  • традиційне фізкультурне заняття (комплексне);
  • домінантне заняття (загальнорозвивальні вправи, рухливі ігри, смуга перешкод або ж переважає один з видів основних рухів);
  • сюжетні заняття (за зрозумілими та цікавими для малят сюжетами з казок, оповідань);
  • заняття з використанням елементів хатха-йоги ;
  • заняття з використанням елементів коригувальних вправ (для профілактики плоскостопості та постави) ;

            Види рухливих ігор ( за І.В.Лущик):

  • розвивальні (проводимо щоденно протягом 15 - 20хв);
  • навчальні (проводимо на фізкультурних заняттях: ігри з ходьбою, бігом, рівновагою; ігри з повзанням і лазінням; ігри з киданням та ловінням предметів; ігри зі стрибками; ігри на орієнтування в просторі; зимові ігри (катання на санчатах, лижах, ковзанах);
  • лікувальні (для оздоровлення і профілактики захворювань);
  • розважальні (для підняття загального життєвого тонусу).

            Сьогодні одним із універсальних методів роботи визнаємо використання рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням, які у комплексі поєднують завдання фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника.

Загартувальні процедури є невід'ємною складовою всієї фізкультурно-оздоровчої роботи у нашому закладі, і ми їх розпочинаємо, як правило, в теплу пору року. Для масового використання в режимі дня різних вікових груп рекомендуємо традиційне загартування: повітрям (повітряні ванни, прогулянки, сон при відкритих кватирках), водою (місцеві і загальні контрастні обтирання та обливання рук, ніг, умивання тощо), сонцем (сонячні ванни) відповідно до розроблених принципів, норм та методик.

            День здоров'я проводимо один раз на місяць, основна мета якого - охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними заходами. Заходи проводимо протягом усього періоду дня: зранку - ігри середньої рухливості (під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, бесіди про здоровий спосіб життя тощо. Інші навчальні заняття в цей день не проводяться. Під час прогулянки плануємо різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах, розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння), рухливі ігри тощо.