Фізкультурно-оздоровча сторінка

 Наумець Наталія Андріївна

Освіта вища

Педагогічне кредо:“Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, а жодні ліки в світі не можуть замінити фізичних  вправ”   (Анджело Моссо)

Життєве кредо:"Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки"

 

   Здоров’я – це не тільки відсутність захворювань, травм, фізичних дефектів. Здоров’я – більш широке поняття, під яким розуміють стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. Здоровим можна вважати лише того, хто здібний до трудової та творчої діяльності, до повноцінного виконання соціальних функцій, до розвитку духовних здібностей. Всім відомо, що основи здоров’я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, то ж збереження, формування та зміцнення здоров’я кожного малюка є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу. Для реалізації цього завдання особливо важливо сформувати ставлення до власного здоров’я і знання про нього, оздоровчі уподобання, інтереси, потреби та життєві звички.

   Дошкільний вік ваших дітей – це важливий період для виховання й розвитку тих умінь і навичок, які слугуватимуть їх здоров’ю все життя. І не менш важливий період для закладання підвалин міцного здоров’я, здорової психіки, моральної стійкості, гармонійного розвитку, уміння і потреби саморозвитку. Дитині необхідні розумні правила і обмеження, які поступово з’являються в їхньому житті. Соціальне спілкування, їх розвиток неможливі без передачі їм батьківських знань. Саме батьки закладають основи життєвої компетентності своєї дитини, допомагають своїм чадам опанувати складну науку життя.

 Здоровий спосіб життя для дітей дошкільного віку визначається такими параметрами:

Турбота про розвиток та здоров’я дитини починається в сім’ї з прийняття нею здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це:  

- сприятливий емоційний клімат в родині, дружні взаємовідносини між батьками й дітьми;

- відповідальне ставлення батьків до здоров’я дитини та власного;

- сприятливі умови до фізичного та психічного розвитку дитини;

- правильно організована раціональна їжа;

- дотримання вдома режиму дня для дитини;

- негативне ставлення дорослих до алкоголю та паління;

- достатня трудова активність, заохочення дітей до посильної праці;

- утримання в чистоті тіла, одягу і приміщення;

- розумні вимоги до дитини, спільні ігри, проведення дозвілля (прогулянки в ліс, парк, на ковзанку, лижні прогулянки, спільне читання, малювання тощо).

Дуже важливо бути доброзичливою та ввічливою людиною, і вчити бути такими своїх дітей.

Батьки – приклад для дітей

1. Будьте гарним прикладом для своїх дітей у ставленні до власного здоров’я.

2. Ведіть здоровий спосіб життя.

3. Займайтесь фізичною культурою, виконуйте вранці вправи ранкової гімнастики. Виробляйте сталу звичку на потребу в цьому.

4. Практикуйте вдома певну систему оздоровлення всіх членів родини, в тому числі й дітей.

Орієнтовний комплекс ранкової гімнастики для виконання вдома:

   Літо – чудова пора для фізичного розвитку, загартування та оздоровлення дітей. Завдяки своїм сприятливим погодним умовам і широкому спектру застосування природних факторів розкриває великі можливості для проведення відповідної роботи, яка передбачає правильну організацію та активізацію рухової діяльності дітей, надання їй оздоровчої спрямованості, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасне використання оздоровчо-профілактичних засобів.

   Успішному розв’язанню цих завдань в умовах освітнього процесу дошкільного навчального закладу сприяли:

   - неформальний підхід до організації розпорядку дня, звільнення педагогів від зайвих вказівок, інструкцій, надмірних регламентацій, надання їм свободи вибору форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої роботи, що сприяло налагодженню позитивного емоційного контакту між педагогом і дітьми;

Фізичний розвиток дитини - важлива функція ЗДО №52 фізкультурно-оздоровчого напрямку. Сьогодні йдеться мова в програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (за якою працює ЗДО) вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому. Він передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин.

            В нашому ЗДО ми багато зробили для повноцінного фізичного розвитку кожного малюка.

            Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу - створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

            Фізкультурні заняття - найефективніша форма оптимізації рухового режиму в ЗДО. Тривалість фізкультурних занять в дошкільних групах подовжуємо: в першій молодшій групі - 15-20 хв., в другій молодшій групі - 20-25 хв., в середній групі - 25-30 хв., в старшій групі 30-40 хв. Найоптимальнішим є фізкультурне заняття, побудоване за типовим планом: вступна, основна, заключна частини.  

            В молодших та середніх групах активно впроваджуємо авторську методику фізичного виховання М.Єфименка. І хоча наш педагогічний колектив упродовж багатьох років активно використовував цю технологію, все ж таки ми повернулися до оновленої методики фізичного розвитку дошкільників за Е.Вільчковським у старших групах, яка передбачає проведення фізкультурних занять з активним використанням різних здоров'язбережувальних технологій.

Ранкова гімнастика проводиться з 815 до 835 год. Комплекси ранкової гімнастики добираємо так, щоб різні види гімнастичних вправ поступово охоплювали всі великі та дрібні м'язи, а напруга в них постійно збільшувалася, переходила від однієї групи м'язів до іншої, створюючи в організмі дитини оптимальні навантаження. Тому ранкову гімнастику починаємо з динамічних рухів: різновидів ходьби, бігу, підстрибувань, які виконуються в помірному темпі з переходом на середній і швидкий. Потім діти виконують загальнорозвивальні вправи - для розвитку м'язів верхніх кінцівок і лопаткової ділянки, м'язів спини, живота, нижніх кінцівок. Для розвитку гнучкості хребта та зміцнення його м'язів, зняття напруження та втоми іноді виконуємо вправи з вихідного положення лежачи - з різними рухами тулуба, рук і ніг.

Особливу увагу приділяємо сьогодні організації фізкультурно-оздоровчих прогулянок у різні пори року. Такі інноваційні прогулянки проводимо у першій половині дня 1 раз на тиждень у ті дні, коли немає заняття з фізкультури. На таких прогулянках використовуємо різні оздоровчі технології в поєднанні з фізкультурними складовими з метою фізичного розвитку дітей, поліпшення тренованості організму, підвищення його захисних реакцій й опірності шкідливим факторам.

 

            Особливої підготовки потребує організація пішохідного переходу (дитячий туризм, заняття-похід), тривалість якого: 15-20 хв. в один бік в другій молодшій групі, 20-25 хв. - в середній групі, 25-30 хв. - в старшій групі. Не можна підміняти пішохідні переходи  цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого закладу.

            Інноваційні види фізкультурних занять:

  • традиційне фізкультурне заняття (комплексне);
  • домінантне заняття (загальнорозвивальні вправи, рухливі ігри, смуга перешкод або ж переважає один з видів основних рухів);
  • сюжетні заняття (за зрозумілими та цікавими для малят сюжетами з казок, оповідань);
  • заняття з використанням елементів хатха-йоги ;
  • заняття з використанням елементів коригувальних вправ (для профілактики плоскостопості та постави) ;

            Види рухливих ігор ( за І.В.Лущик):

  • розвивальні (проводимо щоденно протягом 15 - 20хв);
  • навчальні (проводимо на фізкультурних заняттях: ігри з ходьбою, бігом, рівновагою; ігри з повзанням і лазінням; ігри з киданням та ловінням предметів; ігри зі стрибками; ігри на орієнтування в просторі; зимові ігри (катання на санчатах, лижах, ковзанах);
  • лікувальні (для оздоровлення і профілактики захворювань);
  • розважальні (для підняття загального життєвого тонусу).

            Сьогодні одним із універсальних методів роботи визнаємо використання рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням, які у комплексі поєднують завдання фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника.

Загартувальні процедури є невід'ємною складовою всієї фізкультурно-оздоровчої роботи у нашому закладі, і ми їх розпочинаємо, як правило, в теплу пору року. Для масового використання в режимі дня різних вікових груп рекомендуємо традиційне загартування: повітрям (повітряні ванни, прогулянки, сон при відкритих кватирках), водою (місцеві і загальні контрастні обтирання та обливання рук, ніг, умивання тощо), сонцем (сонячні ванни) відповідно до розроблених принципів, норм та методик.

            День здоров'я проводимо один раз на місяць, основна мета якого - охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними заходами. Заходи проводимо протягом усього періоду дня: зранку - ігри середньої рухливості (під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, бесіди про здоровий спосіб життя тощо. Інші навчальні заняття в цей день не проводяться. Під час прогулянки плануємо різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах, розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння), рухливі ігри тощо.