Фізичний розвиток дитини - важлива функція ЗДО №52 фізкультурно-оздоровчого напрямку. Сьогодні йдеться мова в програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (за якою працює ЗДО) вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому. Він передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин.

            В нашому ЗДО ми багато зробили для повноцінного фізичного розвитку кожного малюка.

            Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу - створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

         Запроваджувати систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками наш дошкільний заклад розпочав з ретельного вивчення та удосконалення режиму дня в ЗДО, перегляду тривалості окремих його режимних моментів згідно норм і вимог.

            Режим дня в нашому ЗДО є досить обґрунтований, виважений, гнучкий, але незмінними завжди є прогулянки, прийом їжі, сон дітей. Нашим режимом забороняється затягувати організовану навчальну діяльність, яка розпочинається о 9.00 год, в групах раннього віку більше як на 30 хв., молодшого дошкільного віку – 45 хв., середнього дошкільного віку - до 1 год., в старших групах - до 1,5 год. (якщо зранку 3 заняття).

            Наступним етапом удосконалення роботи з фізичного розвитку дошкільників у нашому закладі була розробка чіткої системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, яка включає досить великий перелік різноманітних і життєво важливих традиційних і нетрадиційних заходів та здоров'язбережувальних технологій .

            Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО включає досить великий перелік різноманітних і життєвоважливих заходів. Основою цієї системи залишається руховий режим. В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності в нашому дошкільному закладі для дітей раннього віку становить до 2 год. 20 хв., для дітей молодшого дошкільного віку - 3-4 години, середнього дошкільного віку – 4 год. 20 х., старшого дошкільного віку - 4,5 години.

            Великого значення надаємо руховій активності дітей вже вранці, оскільки в цей період малята ще мляві, загальмовані: проводимо дві-три рухливих гри (ігри або вправи спортивного характеру) відповідно до пори року, погодних умов, інтересів дітей, їхнього фізіологічного стану; ранкову гімнастику (з елементами загартування) тривалістю 6-12 хв. (залежно від віку) під музичний супровід, з використанням дрібного фізкультурного інвентаря, іграшок, природного матеріалу; динамічну паузу між заняттями (до 10 хв.); самостійну ігрову та рухову діяльність дітей; фізкультурні навчальні заняття (двічі на тиждень) і фізичні вправи на свіжому повітрі на першій прогулянці (тричі на тиждень).