Здоров’я – це не тільки відсутність захворювань, травм, фізичних дефектів. Здоров’я – більш широке поняття, під яким розуміють стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. Здоровим можна вважати лише того, хто здібний до трудової та творчої діяльності, до повноцінного виконання соціальних функцій, до розвитку духовних здібностей. Всім відомо, що основи здоров’я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, то ж збереження, формування та зміцнення здоров’я кожного малюка є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу. Для реалізації цього завдання особливо важливо сформувати ставлення до власного здоров’я і знання про нього, оздоровчі уподобання, інтереси, потреби та життєві звички.

   Дошкільний вік ваших дітей – це важливий період для виховання й розвитку тих умінь і навичок, які слугуватимуть їх здоров’ю все життя. І не менш важливий період для закладання підвалин міцного здоров’я, здорової психіки, моральної стійкості, гармонійного розвитку, уміння і потреби саморозвитку. Дитині необхідні розумні правила і обмеження, які поступово з’являються в їхньому житті. Соціальне спілкування, їх розвиток неможливі без передачі їм батьківських знань. Саме батьки закладають основи життєвої компетентності своєї дитини, допомагають своїм чадам опанувати складну науку життя.

 Здоровий спосіб життя для дітей дошкільного віку визначається такими параметрами:

 1. дотримання режиму дня;

 2. належне оволодіння культурно-гігієнічними навичками;

 3. раціональне харчування та культура споживання їжі;

 4. дотримання рухового і повітряного режимів;

 5. режим активної діяльності та відпочинку;

 6. профілактичні заходи для збереження здоров’я;

 7. духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям та із самим собою;

 8. душевний комфорт і психологічна рівновага.

  Здоровий спосіб життя – це сформованість психологічної установки на збереження, зміцнення та примноження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, активна діяльність індивіда в цьому напрямку.

 Здоровий спосіб життя – не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, адекватна поведінка у різноманітних ситуаціях.

 Навчити дитину з малечку берегти своє здоров’я – завдання батьків. Наші поради допоможуть Вам виховати у дитини прагнення бути здоровим, дорожити здоров’ям та цінувати його.

  Загартування – один із основних способів підвищити опір організму до коливань температури навколишнього середовища, а отже і до простудних захворювань.

 Існує декілька принципів, яких треба дотримуватись, щоб отримати позитивний ефект від загартування:

 - систематичність застосування загартовуючих засобів у всі пори року;

 - поступовість збільшення сили збуджуючого впливу;

 - урахування індивідуальних особливостей та емоційного стану дитини (стан її здоров’я, умови життя, середовище та індивідуальні якості організму)

    Загартувальні процедури з дітьми:

 - полегшений одяг у приміщенні; 

 - одяг відповідно до пори року;

 - дотримання температурного режиму з дітьми;

 - повітряні ванни;

 - ранкова гімнастика;

 - гігієнічна гімнастика після денного сну;

 - дихальні та звукові вправи;

 - ходіння босоніж;

 - обтирання вологим рушником;

 - обмивання ніг холодною водою;

 - сонячні ванни;

 - світло-повітряні ванни.

  Режим дня дитини – це правильний розподіл у часі та вірна послідовність у задоволенні основних фізіологічних потреб організму дитини: сон, приймання їжі, спілкування із зовнішнім світом.

   Режим – основа біоритмів у діяльності організму, що сприяють нормальному функціонуванню внутрішніх органів.

 Правильний режим забезпечує врівноважений, бадьорий стан дитини, охороняє нервову систему від перевтоми, складає гарні умови для фізичного та психологічного розвитку дитини.

 При складанні режиму дня враховуються вікові та індивідуальні особливості дитини. Переводити малюка на наступний віковий режим слід поступово, якщо він фізіологічно вже підготовлений до цього переходу.

 Батьки мають знати, що у дитячому садку режим дня будується відповідно до віку дітей, тому вдома у вихідні, у святкові дні або під час хвороби дитини важливо дотримуватись цього ж режиму дня – це є умовою збереження здоров’я дитини.