Напрямки роботи логопедичного кабінету

   Головним завданням діяльності вчителів-логопедів є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями які мають недоліки мовленнєвого розвитку. 

   Під час виховання дітей вчителі-логопеди та вихователі розв’язують завдання, що визначені БП “Я у Світі”. Основним завданням є корекція мовленнєвих розладів та розвиток всіх аспектів мовлення.

 Завдання вчителя-логопеда в ЗДО: 

1. Своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення у вихованців. 

2. Діагностичне обстеження дітей. 

3. Консультативний супровід педагогів ЗДО та батьків, що виховують дітей з вадами мовлення.

4. Подолання порушень усного мовлення та попередження помилок на письмі.

 5. Формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мовлення та зв’язного мовлення.

 6. Розвиток артикуляційної, загальної, дрібної моторики та просодики.

 ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

   Малюки починають оволодівати мовою з самого народження. Чуючи ласкавий мамин голос, вони вже у: 

  •2-3 місяці пробують відповісти “гулінням”;        
  •5-6 місяців – починають лепетати;      
  •8-9 місяців вимовляють перші нескладні слова;    
 •До кінця першого року життя здорова дитина чітко вимовляє звуки [а], [о], [у], [м], [н], [п], [б], [д], [т], [к], словниковий запас – 5-20 слів;        
 •1,5-2 роки – дитина починає розмовляти і має знати 100-300 слів, будувати нескладні фрази.        
 •До 3 років – словниковий запас збільшується в 3-4 рази. Малюк знає назви предметів, охоче розповідає де він був і що він бачив. Вимовляє всі звуки, крім сонорних [л], [р], [р’] і шиплячих [ш], [ж], [ч].   
 •На 4 році життя – словниковий запас складає 1500-2000 слів, дитина може переказувати казку, описувати враження від прогулянки. Не біда, якщо в цьому віці малюк плутає закінчення і бавить неправильно наголос.
 •Вкінці 5 року – дитина повинна чітко вимовляти шиплячі і сонорні звуки, підбирати слова на заданий звук, впізнавати на слух звуки в слові.

 КОЛИ СЛІД ЗВЕРНУТИСЬ ДО ЛОГОПЕДА 

    Підставою для відвідування логопеда є неправильна вимова звуків.
Свистячі: С,З,Ц – малюк повинен чітко вимовляти до кінця 3 р. життя. 
Шиплячі і сонорні : Ш,Ч,Ж,Л,Р, до кінця 5 р. життя.

   Якщо ви помітили помилки і вас тривожить мова вашої дитини зверніться до логопеда за консультацією і невідкладно, чим довше малюк буде картавити і шепелявити, тим міцніше закріпиться у нього неправильна вимова і тим важче буде в майбутньому виправити дефект.