Щорічний звіт керівника за 2017 - 2018 навчальний рік

  На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.01 р., п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних..», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метоюподальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ДНЗ№52, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Стасюк Світлана Михайлівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  № 52  фізкультурно-оздоровчого напрямку, освіта повна вища педагогічна, педстаж 30 років, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2017 – 2018 навчальному році.

     На початку свого виступу Світлана Михайлівна проінформувала присутніх про те, що відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року (червень-серпень) керівники навчальних закладів звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за навчальний рік.

     Далі Стасюк С.М. вказала основні завдання щорічного звітування: забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом, а також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками ДНЗ відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом; отже закликала присутніх бути активними на зборах, висловлювати свої думки стосовно даної теми. Завідувач відмітила, що звітування дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому.

        Завідувач зазначила, що протягом навчального року намагалася активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності, особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти.

    Світлана Михайлівна зауважила, що управлінська діяльність була направлена на реалізацію перспективи розвитку закладу, здійснення контролю за організацією освітньої діяльності та створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ДНЗ, відповідно до п.3 ст.26 Закону України «Про освіту»

       Дошкільний навчальний заклад №52 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти для дітей раннього та дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

     Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 33016 м.Рівне, вул. Євгена Коновальця, 17-б.

     Телефони: 64-82-55 (завідувач)

                        64-83-98 (загальний)

     Електронна адреса закладу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Приміщення дошкільного закладу розраховано на 320 місць і здане в експлуатацію в 1986 році.

    Дошкільний навчальний заклад № 52 фізкультурно-оздоровчого напрямку здійснює освітньо-виховну  діяльність відповідно до Закону України « Про освіту»,«Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту ДНЗ № 52 фізкультурно-оздоровчого напрямку.

Загальні   відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

14

 

ранній вік

3

 

передшкільний вік

11

3.

Режим роботи груп

 

 

12 годин

6

 

10,5 годин

8

4.

Кількість вихованців

496

5.

Кількість працівників усього

78

 

педагогічний персонал

38

 

обслуговуючий персонал

40

     Діловодство та освтній процес здійснюються державною мовою.

    У закладі функціонують музична та фізкультурна зали,  психологічний кабінет. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам. Розвивальне середовище закладу спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого підходу.

    Завідувач дошкільним навчальним закладом – Стасюк Світлана Михайлівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 30 років, «Відмінник освіти України».

    Вихователь – методист –  Захарчук Раїса Василівна, освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», має звання «старший вихователь», стаж педагогічної роботи 35 років, «Відмінник освіти України».

    У 2017 році наш ДНЗ визнаний кращим закладом області серед дошкільних навчальних закладів міської місцевості.

 

   Педагогічними  працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних.

         Так, станом на 01.06.2018 р. у дошкільному закладі працює 3 сестри медичні,  38 педагогів: з них - 27 вихователів, 3 музичних керівники, 2 інструктори з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед, 1 керівник гуртка англійської мови, 1 керівник гуртка образотворчої діяльності.

Аналіз освітнього рівня педагогів:

 • Вища педагогічна (дошкільна) – 24 педагоги (64,9%);
 • Вища педагогічна –  7 чоловік (18,9%);
 • Незакінчена вища (дошкільна) – 1 педагог;
 • Вища – 1 чоловік (2,7%);
 • Середня спеціальна – 5 чоловік (13,5%).

    Отже,  аналіз освітнього рівня педагогів показав, що за рік у педагогічному колективі збільшилась кількість педагогів-фахівців зі спеціальною дошкільною освітою на 2,6% за рахунок поповнення колективу молодими спеціалістами, з вищою освітою у дошкільному закладі працює більшість педагогів (86,5%).

Склад педагогів  за стажем роботи:

 • До 5 років – 4 педагоги (10,8%);
 • До 10 років – 2 педагоги (5,4%);
 • До 20 років –13 чоловік (35,1%);
 • Понад 20 років – 18 чоловік (48,7%).

    Таким чином,  збільшилась кількість вихователів зі стажем роботи до 5 років  на 8,2% за рахунок поповнення педагогічного колективу молодими спеціалістами, а  зі стажем роботи до  20 років і більше збільшилась на 2,2%, що свідчить про відсутність плинності кадрів та стабільність педагогічного колективу.

Кваліфікаційний рівень педагогів за результатами атестації:

 • Вища категорія – 15 чоловік (40,5%);
 • Звання «вихователь-методист» - 3 педагоги (7,9%) ;
 • Звання «старший вихователь» - 1 людина (2,6%);
 • І категорія -  5 чоловік (13,5%);
 • ІІ категорія – 7 чоловік  (19%);
 • Спеціаліст -  10 чоловік (27%).

     У порівнянні з минулим навчальним роком  кількість педагогів з кваліфікаційними категоріями «спеціаліст вищої категорії» збільшилась на  3,7%, на 2,7% зросла кількість педагогів із педагогічним званням «вихователь-методист», «спеціаліст першої категорії» збільшилась  на 3%, «спеціаліст другої категорії» зменшилась на 0,6% ,  відповідно зменшилась  кількість педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» на 7,3%  за наслідками атестації.

   Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р., «Про дошкільну освіту» (2017р.), Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями (Додаток до  листа МОН  України від 13.06.2017р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році») та з метою реалізації завдань  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечення повноцінної організації життєдіяльності дітей, підвищення фахової майстерності педагогів дошкільного закладу, освітня робота у 2017-2018 н.р. була спрямована на реалізацію проблемної теми закладу: «Рухова активність як чинник психічного благополуччя та фізичного здоров’я дошкільників» та розв’язання таких пріоритетних завдань:

1.Оптимізувати роботу з удосконалення здоров’язбережувального середовища  та рухової  діяльності дітей шляхом залучення батьків.

2.Покращити стан роботи з правового виховання через впровадження інтерактивних форм роботи з дітьми і батьками.

3.Удосконалити роботу з формування музично-естетичної культури дошкільників шляхом використання сучасних  форм і методів роботи.

     Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграла атестація, яка проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2017-2018 навчальному році було атестовано 19,4% педагогів (7 чоловік). За результатами атестації вихователю Скибі О.П. було підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю-методисту Захарчук Р.В. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь», вихователю Видаш О.Я. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю Ткач Л.О.   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователям Богинській Т.С., Павлюк Л.В., Омаровій О.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». 

     Згідно річного плану роботи 9 педагогів (25%)  пройшли курси підвищення кваліфікації при  обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  Один педагог (2,7%)  продовжуює здобувати  вищу  освіту. Отже, 27,7%  педагогів підвищили свій фаховий та професійний рівень, що на 10% більше, ніж у минулому навчальному році.

   Проведений на початку та в кінці навчального року моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища показав, що  педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини (збільшення на 1 % у порівнянні з минулим навчальним роком: 91,5% - 2017 рік, 92,5% -2018 рік). Поповненню та удосконаленню ігрового середовища груп сприяла організація конкурсів (на кращий центр рухової активності, центр самостійної художньої діяльності). Проведений аналіз оснащення окремих  розвивальних центрів в ДНЗ відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей віком від народження до 3 років у закладах дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017р. № 1633, показав, що найкращим можна назвати розвивальне середовище груп № 1,2,3,4,6,7,8,9,14. Аналіз паспортів ігрового середовища  груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів (групи № 4,6, 9,11).

  Враховуючи пріоритетний напрямок діяльності дошкільного закладу, у ДНЗ щорічно проводиться моніторинг оснащення фізкультурної зали, басейну, спортивних осередків у групах відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей віком від народження до 3 років у закладах дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017р. № 1633.

     Моніторинг оснащення фізкультурної зали показав, що спортивна база ДНЗ   покращилась в порівнянні з минулим роком (2016-2017 н.р. – 85%, 2017-2018 н.р. – майже 90%) на 5% за рахунок  виготовлення нестандартних посібників та придбання спортивних атрибутів для фізкультурної зали. 

     Проведений моніторинг оснащення музичної зали дає змогу зробити висновок, що музично-естетичний розвиток дошкільників у ДНЗ має повноцінний методичний та дидактичний супровід, адже матеріальна база музичної зали поповнилась  дитячими музичними інструментами, декораціями для прикрас залу до дитячих свят і  складає 94,5%, що на 0,5% більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

    Значно покращилась науково-теоретична та матеріальна база методичного кабінету за рахунок придбання  новинок методичної літератури, наочних дидактичних матеріалів, розвивальних та дидактичних посібників (> на 10% у порівнянні з минулим роком), які упродовж навчального року опрацьовувались педагогами шляхом самоосвіти та  сприяли  підвищенню теоретичного рівня та фахової підготовки колективу.

     Рейтинг у ДНЗ є дієвою формою підвищення творчої активності,  професійної майстерності вихователів упродовж  п’яти років. Ця форма моніторингу охоплювала всі аспекти діяльності педагогів і сприяла прагненню кожного вихователя до самоудосконалення, підвищення рівня громадянської активності. У 2017-2018 навчальному році очолюють  рейтинг вихователі: Олексієвець Т.С., Скиба О.П., Олексін Т.М., Вельгус Н.Т., Богинська Т.С., В’юн Г.В., які відзначились  активною участю у методичній роботі.  Позитивним є те, що за результатами рейтингу 2017-2018 навчального року  більшість педагогів мають оптимальний (60%) та достатній (40%) рівень професійної майстерності, вихователів з критичним рівнем не виявлено.

    Матеріали з досвіду роботи вихователів Олексієвець Т.С. з питання «Формування основ патріотизму засобами природи у дітей дошкільного віку», Бобришевої М.М. з питання: «Національне виховання дітей дошкільного віку за ідеями Софії Русової», Олексін Т.М. з теми: «Духовна скарбниця українського народу»  були  представлені на традиційному обласному «Ярмарку педагогічних знахідок у номінації «Дошкільна освіта» та нагороджені відповідно грамотами управління освіти та дипломом лауреата. 

     Ряд проведених анкетувань серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблеми перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Після узагальнення анкетування ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Так, у 75% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 15% - помірно виражена, у 10% - виявляється, але не завжди. 100% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу.

     Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. За результатами анкетування можна зробити висновок, що значно розширився діапазон та кількість педагогів щодо впровадження  інноваційних здоров’язбережувальних програм у практику роботи з дітьми у порівнянні з 2016-2017 н.р.: авторська програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку М.Єфименка «Казкова фізкультура» (66%), варіативна програма Л.В.Лохвицької, Т.К.Андрющенко «Про здоровۥя треба знати, про здоровۥя треба дбати» (95%), парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (85%), парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільних навчальному навчальному закладі «Грайлик» (75%), програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» (56%),  програма і методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя» (60%), програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» (100%), досвід роботи Л.Шульги «Барвиста радість» (92%), навчальний курс «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку» (30% вихователів). У 2017-2018 навчальному році двоє педагогів пройшли навчання на семінарах-практикумах за інноваційними авторськими методиками Шелестової Л.В.  «Світ у картинах художників. Розвиток дошкільнят за книжкою», «Розвивальне читання для дошкільнят», про що отримали відповідні сертифікати.  Останнім часом набуває популярності он-лайн навчання: 30% педагогів брали участь у роботі вебінару з питання: «Наступність у роботі ДНЗ і школи» (2018 рік). Отже, активне включення педагогів у інноваційну діяльність сприяє  їх фаховому зростанню та  підвищенню якості дошкільної освіти.

     Упродовж 2017-2018 навчального року кожна група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати вивчення стану роботи обговорювались на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачу, виробничих нарадах. У групах № 1,2,3 було проведено тематичне вивчення стану  адаптації дітей раннього віку. Тематичне вивчення стану роботи з художньо-естетичного розвитку у групах № 6,8,10 дало змогу зробити висновок, що з даного питання проводиться досить змістовна робота з дошкільниками. Тематичне вивчення стану  роботи з правової освіти дошкільників у групах п’ятого  року життя № 7,12,14 дало змогу педагогам освоїти нові підходи до правової освіти дошкільників. Тематичне вивчення стану формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників у групах № 4,5,11,13 показало рівень фізичної готовності дітей до школи. За результатами  комплексного та тематичного контролю  з метою покращення стану роботи у групах вихователям та іншим спеціалістам були надані фахові консультації та рекомендації, деякі пропозиції вносились у рішення педагогічної ради.  

    Моніторинг стану психологічної готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав:за психологічними критеріями з 137 обстежених дітей 48% мають високий рівень розвитку психічних процесів, 47% -  вище середнього та середній рівень розвитку, 5% - низький рівень розвитку. Що стосується мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, то варто зазначити позитивні зміни в порівнянні з минулим навчальним роком (2016-2017 н.р. – 85% - високий рівень готовності, 15% - середній рівень; 2017-2018 н.р. – 87% - високий рівень, 13%-середній рівень).

    Аналізуючи роботу  вчителя-логопеда  Савич Л.П. слід відмітити, що педагог  професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні плани роботи з кожною дитиною.

     Аналізуючи рівень мовленнєвої готовності дітей до школи варто відзначити, що  впродовж року вчителем-логопедом Савич Л.П.  у старших групах  № 4,5,11,13 проводилась корекційна робота з дітьми, які мають вади мовлення. На початку року з вадами мовлення  із 141 обстеженої дитини виявлено 98  (69,5%) дітей   з вадами мовлення.  Упродовж року всі діти пройшли курс корекційної роботи. Звуковимова у  39 (27,7%) дітей виправилась до  норми, частково виправлено вади мовлення у 52(36,9%) дітей, 7 дітям  рекомендовано продовжити заняття з логопедом школи.   Збільшення кількості дітей з вадами звуковимови дітей старшого дошкільного віку на початку навчального року на 10,%  (59,7% у вересні 2016 року, 69,5% у вересні 2017 року)  можна пояснити збільшенням кількості дітей, які виховувались в умовах сім’ї до 5 років, відсутністю  достатнього родинного спілкування та недостатньою індивідуальною роботою вихователів  у групах  молодшого та середнього дошкільного віку.

     Особлива увага приділяється фізичному  розвитку дітей, збереженню та зміцненню їх здоров’я, що здійснюється відповідно до структури фізкультурно-оздоровчої роботи. Заняття з фізичної культури проводяться за методикою М.Єфименка, Е.Вільчковського. Педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається педагогами як багатоскладова категорія, в яку входить фізична, психічна, духовна і соціальна складові. Аналіз проведеного діагностичного обстеження вихованців старших груп показав, що у 38% дошкільників повністю сформована Порівняльний аналіз основних показників фізичної готовності дітей до шкільного навчання (вересень-травень) свідчить про хорошу фізичну підготовку: із 100% обстежених дітей  старших груп 60 % дітей маюсть високий рівень фізичної готовності, 32% дітей середнього рівня і 8% дітей – нижче середнього.  У порівнянні з вересневим обстеженням кількість дітей, що виконують та перевиконують норми основних вікових вимог збільшилась на 12%. Діти старших груп та педагоги ДНЗ прийняли активну участь у  міському конкурсі «Зимова фортеця» у рамках Всеукраїнських спортивних заходів «Спортивна зима» у дошкільних навчальних закладах міста Рівне, за що отримали диплом комунального закладу «Рівненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» виконавчого комітету Рівненської міської ради за найпатріотичнішу фортецю. Загальна захворюваність знизилась.

     Упродовж року здійснювалась планомірна робота з  безпеки життєдіяльності дошкільників у рамках проведення «Тижня безпеки дитини» та тематичного  «Тижня безпеки дорожнього руху». До проведення заходів залучались працівники дорожньо-патрульної поліції, що викликало живий інтерес дітей до проблеми безпеки на дорозі. Варто зазначити, що  робота з безпеки життєдіяльності у закладі ведеться на високому методичному рівні відповідно до державних програм, значна увага приділяється усім трьом учасникам навчально-виховного процесу – дітям, батькам, педагогам. 

     Цікаво проведені різноманітні методичні заходи з дітьми та батьками сприяли формуванню у дітей умінь чітко діяти у різних життєвих та непередбачуваних ситуаціях. ДНЗ на 100% забезпечений засобами індивідуального захисту (ватно-марлеві пов’язки). Для батьків в групах підготовлена наочна агітація, інформаційний матеріал, буклети про збереження  здоров’я та безпеку дітей. За результатами перевірки представником навчально-методичного центру з питань НС  досвід роботи закладу був оцінений на високому рівні.

    На високому професійному рівні була організована музична діяльність дітей. Музичні керівники Федорович В.О., Павлюк Л.І., Меркулова С.М., Польова Ю.В. розвивали творчі здібності і таланти дітей, прищеплювали дітям емоційно-ціннісне ставлення до  музики, формували основи музичного сприймання. На високому методичному рівні були організовані та проведені такі заходи: гра-драматизація за казкою «Колосок» (гр.№ 8, в-ль Скиба О.П., музичний керівник Федорович В.О.), ранки «Осінній ярмарок» (гр.№ 4, музкерівник Польова Ю.В., гр.№ 5. музкерівник Федорович В.О., гр.№ 9, музкерівник Павлюк Л.І., гр.№ 13,14, музкерівник Меркулова С.М.), Новорічні  свята у групах № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, ранок «Весна і мама» (гр.№ 1,2,3,5,10,13,14); свято «Без верби і калини нема України» (гр.№ 13, в-ль Білоус О.М., музкерівник Меркулова С.М.), «Птахів зустрічаю з теплого краю» (гр.№ 7, вихователі Синяявська Н.А., Немира І.О., музкерівник Меркулова О.М.), розвага «Казка про козу та семеро козенят на новий лад» (гр.№ 8, вихователі Скиба О.П., Олексієвець Т.С., музкерівник Федорович В.О.), оригінальними і несхожими один на одного випускні ранки груп № 4,5,11,13. Ці  та багато інших заходів сприяли  розвитку музичних здібностей та обдарувань дітей.

     Одним із пріоритетних завдань у 2017-2018 навчальному році було залучення батьків до оптимізації рухової активності дітей.  Батьки залучались до проведення свят, розваг, походів, екскурсій, конкурсів, покращення ігрового фізкультурно-розвивального середовища. Цікавим та незабутнім було родинно-спортивне свято «Тато, мама і я – разом спортивна сім’я», у якому прийняли участь родини вихованців груп № 4 (вихователь В’юн Г.В.) та № 11 (вихователь Семенюк Г.І.). Завдяки батькам групи № 8 було придбано та встановлено спортивно-ігровий комплекс для дітей на ігровому майданчику. Батьки також впродовж навчального року приймали активну участь у конкурсах на виготовлення композицій до свята Осені, новорічних та весняних свят, а  також – у різноманітних конкурсах малюнків. Так, вихованка групи № 11  Ліканова Варвара отримала грамоту за ІІ місце у своїй віковій категорії у конкурсі «Я малюю тата», який проводився до дня батька у місті. Значно збільшилась кількість інформації, покращилась пропаганда педагогічних знань через висвітлення  проблем виховання та розвитку дітей на сайті дошкільного закладу.  При виборі форм роботи з родинами вихованців враховувались життєва компетенція, соціальні та освітні рівні батьків, їх досвід, матеріальні статки, кількість дітей у сім’ях та їх стать, повнота родин.

     Стасюк С.М. зазначила, що у ввіреному їй ДНЗ на достатньому рівні ведеться медичне обслуговування,  яке здійснюють старші медичні сестри  Голас Г.А. та Залізнюк Л.М. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи з дітьми, просвітницької роботи з батьками.

     Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

     Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатра. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться також сестрою медичною. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

    Під особливим контролем температурний режим приміщень. У зимовий період температурний режим дотримується постійно.

    Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

     Світлана Михайлівна відзначила, що організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів. Значна увага приділялась забезпеченню асортименту продуктів згідно перспективного меню, технології та якості приготування страв, дотримання графіків видачі їжі, наявності сертифікатів якості та радіометричного контролю завезених продуктів. Урізноманітненню меню, підвищенню імунітету, покращенню апетиту дітей сприяло вживання свіжих фруктів, соків, вітамінних фітонапоїв. Дотримувалось виконання норм основних продуктів харчування: хліба, круп, картоплі, м’яса, олії, молока, сиру кисломолочного,овочів,риби. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування у закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

    У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

     діти-інваліди - 6 дітей

     діти позбавлені батьківського піклування – немає

     діти воїнів АТО - 17дітей

     діти з малозабезпечених сімей – 3 дитини

- 50% від загальної суми:

     багатодітні родини – 33 дитини.

    Робота з організації харчування дошкільників у ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

  Також завідувач зазначила, що у дошкільному закладі суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства».

    Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей.  З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.  Протягом року сім'ям надавались консультативна допомога та соціальна підтримка.

    У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці,пожежної безпеки та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

    Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

   Стасюк С.М. звернула увагу присутніх на те, що у ДНЗ №52 з метою соціального захисту працівників укладено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, в якому є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка на 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу працівникам надаються виплати по листкам непрацездатності, всім працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства.

    У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

    Стасюк С.М.  вказала, що злагодженій та змістовній роботі колективу ДНЗ сприяли органи громадського самоврядування: рада закладу, піклувальна рада, батьківський комітет. Вони стали ефективними у формуванні громадської думки, дієвим засобом демократизації управління у ДНЗ. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації   розглядали актуальні питання навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 52 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

     За вересень – травень  2017-2018  навчального року кількість усних звернень склала 126,  із них 88 з питань оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 4  батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмові звернення відсутні.

     Стасюк С.М. відзначила, що фінансово-господарська діяльність була спрямована  на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. У порівнянні з минулими навчальним роком вона покращилася на 28%. Сприяло цьому залучення додаткових джерел фінансування: спонсорська допомога, благодійні внески батьків. Особливу увагу було звернено на створення повноцінного розвивального середовища для дітей, на привабливий  естетичний вигляд кожного приміщення, щоб заклад був забезпечений усім необхідним.

    Завідувач подякувала батькам, які допомагали у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створювали затишок та комфорт для дітей. Вона дала позитивну оцінку матеріально-технічної бази закладу і зазначила, що значно зріс імідж дошкільного закладу, про що свідчать запити та інтереси батьків.

     Незважаючи на позитивні зміни у діяльності ДНЗ керівник закладу вказала на недоліки, які були виявлені у процесі роботи та визначила перспективи розвитку закладу на 2018-2019н.р.
   Підводячи підсумки роботи за рік, Світлана Михайлівна подякувала педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації ідей.